Skip to content

Aansprakelijkheid bij Letselschade

Letselschade is de lichamelijke en geestelijke schade die ontstaat als een persoon bij een ongeval betrokken is geweest. Dit kan gaan om een verkeersongeval, arbeidsongeval, medische fout of misdrijf. Als u letselschade heeft opgelopen door toedoen van een ander kan het zijn dat u recht heeft op een schadevergoeding en smartengeld. Als u letselschade heeft opgelopen is het raadzaam om juridisch advies in te winnen over uw situatie. De letselschadespecialisten van ATKA Letselschade informeren u graag over uw situatie en het recht op schadevergoeding. Wij hechten veel waarde aan een persoonlijke benadering en wij begeleiden u tijdens het hele proces. Bij ons heeft u direct contact met uw letselschade behandelaar.

Voor meer vragen of advies neem direct contact op via de knop of 085 – 06 06 696 om uw situatie te bespreken met één van onze letselschade specialisten.

Nederlands aansprakelijkheids recht

Het Nederlandse recht kent grofweg twee vormen van aansprakelijkheid, dat zijn de contractuele- en wettelijke aansprakelijkheid. Onder de wettelijke aansprakelijkheid vallen veel soorten schade, zoals de risicoaansprakelijkheid, schuldaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, kwalitatieve aansprakelijkheid en verkeersaansprakelijkheid

Contractuele aansprakelijkheid

Contractuele aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid die voortvloeit uit een overeenkomst. Als twee partijen een afspraak maken, mondeling of schriftelijk, dan zijn zij verplicht om hun afspraken na te komen. De partij die zijn verplichtingen uit het contract niet nakomt, is aansprakelijk voor de schade die daardoor is ontstaan. Er is ook sprake van het niet nakomen van een afspraak als de afspraak niet op tijd, niet helemaal of niet goed wordt nagekomen. Deze partij is in beginsel aansprakelijk voor de schade die is ontstaan.

Het vorderen van een schadevergoeding kan bij de contractuele aansprakelijkheid vaak pas nadat de wederpartij de kans heeft gekregen om alsnog, binnen een redelijke termijn, de afspraken volledig na te komen. Dit is de ingebrekestelling. Komt de wederpartij de afspraak dan nog steeds niet na, dan heeft de partij recht op een schadevergoeding.

De uitzondering op de hoofdregel is als de partij die de overeenkomst niet nakwam hier een goede reden voor had: de schade kan hem niet worden toegerekend. Dit staat in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek. Hierbij gaat het meestal op overmacht.

De Raad is een onafhankelijke en overkoepelende organisatie en bestaat uit partijen die betrokken zijn bij de behandeling van letselschadezaken. ATKA Letselschade volgt de richtlijnen die zijn opgesteld door de Raad.

Wettelijke aansprakelijkheid

Wettelijke aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de wet: in de wet staat dat je in die situatie aansprakelijk bent voor de schade. Hierbij kan het gaan om schuldaansprakelijkheid, de schade is door jouw eigen toedoen ontstaan, of het gaat om de verantwoordelijkheid voor de schade, de risicoaansprakelijkheid. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om ouders die verantwoordelijk zijn voor de schade die is ontstaan door toedoen van hun kind of huisdier. Je hebt dan zelf geen directe schuld aan de schade, maar moet de schade wel vergoeden.

Vragen?
Neem gerust contact met ons op.

Lees meer over deze onderwerpen:

  • Helaas kunnen ook kinderen letselschade oplopen. Minderjarigen hebben, net als volwassenen, recht op een letselschadevergoeding als een andere partij aansprakelijk is voor het ongeval. Wel zijn er voor kinderen een aantal andere regels.

    Voor het vaststellen van een regeling voor de letselschadevergoeding is er toestemming nodig van de kantonrechter. Dit gaat via een verzoekschrift nodig. Met het verzoekschrift wordt aan de kantonrechter verzocht om de vaststellingsovereenkomst tussen het minderjarige slachtoffer en de aansprakelijke partij te bekrachtigen. Meestal worden er ook afspraken voor de toekomst vastgelegd in deze overeenkomst. Als een kind (ernstige) letselschade oploopt is het vaak niet direct duidelijk welke schade zich precies gaat voordoen. Misschien dat een kind vanwege concentratieproblemen door het ongeval studievertraging oploopt of de kansen op een baan zijn kleiner geworden.

    De reiskosten, de kosten voor aanpassingen in het huis en de kosten voor de verzorging vallen onder het deel van de schadevergoeding dat toekomt aan de ouders. Andere schadeposten, zoals de emotionele schadevergoeding en de toekomstschade zijn bedoeld voor het kind. Het geld van het kind wordt op een aparte rekening gestort. Dit is bedoeld om het kind te beschermen en de regeling is op basis van de BEM-clausule, dit staat voor Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen. Als het kind 18 jaar wordt krijgt hij toegang tot de rekening. Voor dit moment kan er alleen geld van de rekening worden gehaald met toestemming van de kantonrechter.

Bezoekadres:
IJburglaan 632 C1
1087 CE Amsterdam

Email: info@atkaletselschade.nl
Telefoon: 085 – 06 06 696

Telefonisch bereikbaar:
maandag – vrijdag | 08:30 – 22:00
zaterdag | 12:00 – 17:00                        zondag  | gesloten

Bel mij

Vul uw gegevens in als u contact wilt met een letselschade-expert van Atka Letselschade.

Bel Mij

Vul uw gegevens in als u contact wilt met een letselschade-expert van Atka Letselschade.

Bezoekadres:
IJburglaan 632 C1
1087 CE Amsterdam

Email: info@atkaletselschade.nl
Telefoon: 085 – 06 06 696

Telefonisch bereikbaar:
maandag – vrijdag | 08:30 – 22:00
zaterdag | 12:00 – 17:00

Stel je vraag!
1
Hallo, hoe kan ik je van dienst zijn?