Skip to content
 • Stap 1

  Intakegesprek

  Het intakegesprek bij ATKA Letselschade start met een kennismaking. Daarna leggen we aan u uit hoe wij te werk gaan om de letselschadevergoeding te claimen.

  Na een korte kennismaking en de uitleg over het proces en onze werkwijze, vertellen wij u op welke manier wij uw schade gaan verhalen bij de wederpartij. Het bedrag aan schadevergoeding bestaat meestal uit materiële en immateriële schade. Vervolgens loopt onze letselschade expert samen met u de toedracht van het ongeval door. Als de expert een duidelijk beeld heeft van het ongeval en de schade, neemt hij de vervolgstappen met u door.

 • Stap 2

  Onderzoek

  Onderzoek

  Uw letselschadespecialist gaat na het intakegesprek aan de slag met de informatie die tijdens dit gesprek is verzameld. De informatie wordt onderzocht en in een juridisch kader geplaatst. Het kan voorkomen dat uw behandelaar contact met u opneemt om bepaalde informatie na te vragen. Hiermee probeert hij uw dossier zo volledig mogelijk te maken. Met deze informatie kan de wederpartij aansprakelijk worden gesteld. Een goede voorbereiding is, ook als het gaat om de letselschadevergoeding, het halve werk!

 • Stap 3

  Wederpartij Aansprakelijk Stellen

  Wederpartij Aansprakelijk Stellen

  Als uw dossier compleet is, en uw behandelaar een goed beeld heeft van het ongeval en de schade die daardoor is ontstaan, wordt de wederpartij aansprakelijk gesteld. Door deze handeling vindt er tegelijkertijd een stuiting plaats van de vordering, wat betekent dat de verjaring van uw vordering wordt voorkomen.

 • Stap 4

  Uitgebreide Schade Inventarisatie

  Uitgebreide Schade Inventarisatie

  Als de wederpartij de aansprakelijkheid heeft erkend, wordt er een afspraak met u ingepland. Het doel van deze afspraak is om een goed beeld te krijgen van de schade die u heeft geleden en de verwachte toekomstige schade. Op basis van deze gegeven wordt er een voorschot berekend, zodat u alvast een vergoeding ontvangt voor de kosten die u al heeft gemaakt.

 • Stap 5

  Voorschot

  Voorschot

  Uw letselschadespecialist verzoekt de wederpartij om het voorschot te betalen. Het doel hiervan is om u zo snel mogelijk schadeloos gesteld te krijgen.

 • Stap 6

  Monitoren Verloop Herstel

  Monitoren Verloop Herstel

  Als u enigszins schadeloos gesteld bent, betekent dit helaas niet altijd dat de gevolgen van het ongeval voorbij zijn. Afhankelijk van de ernst van uw letsel kan het zijn dat u nog aan het herstellen bent. Uw letselschade expert volgt uw herstel op de voet en neemt daarom regelmatig contact met u op.

 • Stap 7

  Tussentijdse Schade Inventarisatie

  Tussentijdse Schade Inventarisatie

  Het eerste voorschot is wellicht niet voldoende. Het kan zijn dat u dit voorschot heeft moeten gebruiken voor de betaling van medische behandelingen en dat er inmiddels weer nieuwe rekeningen binnen zijn gekomen. Uw letselschadespecialist toetst met enige regelmaat of het voorschot toereikend is. Als dit niet zo is, wordt een volgende aanvraag voor een voorschot voorbereid. Daarnaast bespreekt hij met u of uw behandelingen uw herstel bevorderen. Als dit niet het geval is bespreken wij of een andere behandeling wellicht een optie is.

 • Stap 8

  Verder Verloop Dossier

  Verder Verloop Dossier

  Uw letselschadespecialist staat u vanaf het eerste contact bij op persoonlijk en juridisch vlak. In ieder dossier volgt er een moment waarop de wederpartij afspraken wil maken over de schade. Wanneer dat is hangt af van de complexiteit van uw dossier. Indien uw schade grotendeels van medische aard is, moet worden onderzocht welke impact dit heeft op uw gezondheid of uw inkomen op de lange termijn. Daarvoor zal door beide partijen medisch advies bij een medisch adviseur ingewonnen worden. In sommige gevallen is er wellicht de medische expertise van een gespecialiseerde arts nodig.

 • Stap 9

  Regelingsvoorstel

  Regelingsvoorstel

  Wanneer er een duidelijk beeld is van de mogelijkheid tot het herstel van het letsel, wordt er onderzocht welke financiële gevolgen dit letsel heeft. Het gaat om de financiële gevolgen na het ongeval en in de toekomst. Omdat de situatie van elk slachtoffer anders is, is ook de financiële afwikkelingen in iedere zaak anders. Dat geldt ook voor het smartengeld. Uw letselschadespecialist weegt alle factoren die voor de hoogte van uw schade van belang kunnen zijn mee bij het bepalen van het smartengeld. Voordat de claim wordt ingediend, wordt het bedrag met u besproken. Soms komt het voor de er een kans is dat het slachteroffer geconfronteerd wordt met meerschade nadat het letseldossier is geregeld. Als wij dat vermoeden hebben, dienen wij het regelingsvoorstel met voorbehoud in. Dan wordt het regelingsvoorstel middels een vaststellingsovereenkomst worden afgewikkeld.

Vragen?
Neem gerust contact met ons op.

Bezoekadres:
IJburglaan 632 C1
1087 CE Amsterdam

Email: info@atkaletselschade.nl
Telefoon: 085 – 06 06 696

Telefonisch bereikbaar:
maandag – vrijdag | 08:30 – 22:00
zaterdag | 12:00 – 17:00                        zondag  | gesloten

Bel mij

Vul uw gegevens in als u contact wilt met een letselschade-expert van Atka Letselschade.

Bel Mij

Vul uw gegevens in als u contact wilt met een letselschade-expert van Atka Letselschade.

Bezoekadres:
IJburglaan 632 C1
1087 CE Amsterdam

Email: info@atkaletselschade.nl
Telefoon: 085 – 06 06 696

Telefonisch bereikbaar:
maandag – vrijdag | 08:30 – 22:00
zaterdag | 12:00 – 17:00

Stel je vraag!
1
Hallo, hoe kan ik je van dienst zijn?