Skip to content

Wat is letselschade?

Letselschade is de lichamelijke en geestelijke schade die ontstaat als een persoon bij een ongeval betrokken is geweest. Dit kan gaan om een verkeersongeval, arbeidsongeval, medische fout of misdrijf. Als u letselschade heeft opgelopen door toedoen van een ander kan het zijn dat u recht heeft op een schadevergoeding en smartengeld. Als u letselschade heeft opgelopen is het raadzaam om juridisch advies in te winnen over uw situatie. De letselschadespecialisten van ATKA Letselschade informeren u graag over uw situatie en het recht op schadevergoeding. Wij hechten veel waarde aan een persoonlijke benadering en wij begeleiden u tijdens het hele proces. Bij ons heeft u direct contact met uw letselschade behandelaar.

Voor meer vragen of advies neem direct contact op via de knop of 085 – 06 06 696 om uw situatie te bespreken met één van onze letselschade specialisten.

Soorten schadevergoeding

Bij het vaststellen van de hoogte van de letselschadevergoeding wordt er gekeken naar de materiële en immateriële schade. Materiële schade is de schade die direct in geld uit te drukken is. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die u heeft gemaakt vanwege het letsel, de inkomsten die u bent misgelopen, de schade die is ontstaan aan uw eigendommen en de kosten van de huishoudelijke hulp die u vanwege het ongeval moest inschakelen. Ook kan het gaan om toekomstige schade, bijvoorbeeld omdat u vanwege het ongeval minder kunt werken en daarom minder inkomsten heeft en vakantiegeld en bonussen misloopt. De immateriële schade is de schade die niet direct in geld uit te drukken is, het is de emotionele schadevergoeding. Hierbij gaat het om de pijn die u heeft, het verdriet en het verlies aan levensvreugde. Ook kan het gaan om de littekens vanwege het letsel en psychische en lichamelijke klachten. Dit deel van de schadevergoeding wordt ook wel smartengeld genoemd.

Hoogte letselschade

Omdat de hoogte van de letselschadevergoeding samenhangt met de aansprakelijkheid en de schade die is ontstaan, hangt de hoogte van de letselschade af van allerlei factoren. Zo wordt er onder andere gekeken naar de duur van het herstelproces, de kosten die u heeft gemaakt, het verlies van inkomsten, de hoeveelheid pijn die u heeft geleden, de invloed van het letsel op uw dagelijks leven en de invloed op uw geestelijk welzijn.

De Raad is een onafhankelijke en overkoepelende organisatie en bestaat uit partijen die betrokken zijn bij de behandeling van letselschadezaken. ATKA Letselschade volgt de richtlijnen die zijn opgesteld door de Raad.

Lees meer belangrijke informatie:

  • Bij een verkeersongeval tussen een motorvoertuig en een voetganger of fietser zijn er speciale aansprakelijkheidsregels, deze zijn vastgelegd in artikel 185 Wegenverkeerswet. Fietsers en voetgangers worden gezien als zwakke verkeersdeelnemers. Daarom is de bestuurder van een motorrijtuig aansprakelijk bij een verkeersongeval. De hoogte van de aansprakelijkheid hangt van de situatie af.

    Onder andere auto’s, motoren, vrachtwagens, scooters en snorfietsen zijn motorvoertuigen. De bestuurder van een motorvoertuig is aansprakelijk voor het ongeval met een zwakke verkeersdeelnemer, ook als de zwakke verkeersdeelnemer de bestuurder geen voorrang gaf. De bestuurder is dan toch nog voor minstens 50 procent aansprakelijk voor het ongeval. Uitzondering hierop is als de bestuurder kan aantonen dat er sprake is van overmacht. Een bestuurder dient dan aan te tonen dat hem geen enkel verwijt te maken valt. De Hoge Raad heeft in het arrest ABP/Winterthur, HR 22 mei 1992, NJ 1992, 527, twee voorwaarden vastgelegd voor het aantonen van een overmachtssituatie. De eerste is dat de bestuurder foutloos reed. Als er een fout is gemaakt, dan heeft deze fout niet het ongeval veroorzaakt. Daarnaast waren de fouten van de andere weggebruiker, de zwakke verkeersdeelnemer, zo onwaarschijnlijk dat de bestuurder van het motorvoertuig geen rekening hoefde te houden met deze situatie. In de praktijk blijkt dat een overmachtssituatie heel lastig is om aan te tonen.

    Er kan enkel een beroep op de eigen schuld worden gedaan als de zwakke verkeersdeelnemer 14 jaar of ouder is. Ook als het gevaarscheppend gedrag wordt bewezen is de bestuurder alsnog aansprakelijk voor 50% van de schade. Dit blijkt onder andere uit het IZA/Vrerink arrest, HR 28 februari 1992, NJ 1993, 566. Is de zwakke verkeersdeelnemer jonger dan 14 jaar, dan is de bestuurder van het motorvoertuig 100 procent aansprakelijk. Een uitzondering op deze regel komt uit het Ingrid Kolkman arrest van de Hoge Raad, HR, 01-06-1990, nr. 13898. De bestuurder van het motorvoertuig is niet volledig aansprakelijk als hij een beroep kan doen op opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van de jonge verkeersdeelnemer.

de-letselschade-raad

Vragen?
Neem gerust contact met ons op.

Bezoekadres:
IJburglaan 632 C1
1087 CE Amsterdam

Email: info@atkaletselschade.nl
Telefoon: 085 – 06 06 696

Telefonisch bereikbaar:
maandag – vrijdag | 08:30 – 22:00
zaterdag | 12:00 – 17:00                        zondag  | gesloten

Bel mij

Vul uw gegevens in als u contact wilt met een letselschade-expert van Atka Letselschade.

Bel Mij

Vul uw gegevens in als u contact wilt met een letselschade-expert van Atka Letselschade.

Bezoekadres:
IJburglaan 632 C1
1087 CE Amsterdam

Email: info@atkaletselschade.nl
Telefoon: 085 – 06 06 696

Telefonisch bereikbaar:
maandag – vrijdag | 08:30 – 22:00
zaterdag | 12:00 – 17:00

Stel je vraag!
1
Hallo, hoe kan ik je van dienst zijn?