Skip to content

Verhaalbare schade

Welke schade kunt u verhalen op de wederpartij? Hiervoor zijn er door de letselschaderaad richtlijnen opgesteld. In deze richtlijnen staat welke schade in aanmerking komt voor een vergoeding. De letselschadespecialisten van ATKA Letselschade kennen deze regels. Ook de belangenbehartiger van de tegenpartij is op de hoogte van de regels. Omdat iedere situatie anders is, moet er bij ieder ongeval toch apart worden bekeken hoeveel en welke schade in aanmerking komt voor verhaal.

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten welke schade in aanmerking komt voor verhaal? Neem dan contact op via de knop of 085 – 06 06 696 om uw situatie te bespreken met één van onze letselschade specialisten.

Overzicht van verhaalbare schade

Verschillende soorten schadeposten kunnen worden verhaald op de tegenpartij. Wij zetten een aantal daarvan op een rij.


Zelfwerkzaamheid; In hoeverre kunt u werkzaamheden in de privésfeer zelf doen en in welke mate heeft het ongeval invloed gehad op uw zelfredzaamheid? Als u vanwege het ongeval hulp moet inschakelen voor deze werkzaamheden, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding en valt het onder verhaalbare schade.

Onder zelfwerkzaamheid worden onder andere de volgende reguliere onderhoudswerkzaamheden begrepen:

  • reparatiewerkzaamheden in en aan de woning;
  • schilderwerkzaamheden in en aan de woning, evenals het aanbrengen van behangpapier of wandbekleding;
  • tuinonderhoud, inclusief onderhoud van paden, terrassen, schuren en schuttingen.

Huishoudelijke hulp; kunt u sinds het ongeval uw huishouden niet zelf doen of heeft u huishoudelijke ondersteuning door derden nodig? Denk hierbij onder andere aan schoonmaken, koken, boodschappen doen en kinderen verzorgen. Het gaat dus niet om de werkzaamheden die onder de zelfredzaamheid vallen. De kosten voor de huishoudelijke hulp die u moet inschakelen komen voor vergoeding in aanmerking.


Studievertraging; ook schade die ontstaat vanwege studievertraging kan voor vergoeding in aanmerking komen. Het gaat hierbij om de schade die ontstaat omdat het slachtoffer pas op een later moment kan gaan werken in zijn vakgebied, omdat hij studievertraging oploopt vanwege het ongeval.


Vergoeding reiskosten; reiskosten komen voor vergoeding in aanmerking als de reiskosten gemaakt zijn om bijvoorbeeld naar de huisarts, fysiotherapeut of ziekenhuis te gaan voor een afspraak ten behoeve van een behandeling vanwege het letsel dat is ontstaan. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de benzinekosten, kosten voor de taxi, parkeerkosten of het openbaar vervoer.


Verlies van arbeidsvermogen; vanwege het ongeval kan er een verlies van verdienvermogen, ook wel verlies van arbeidsvermogen, ontstaan. Dit is de schade die ontstaat doordat het slachtoffer niet in staat is zijn werk uit te oefenen. Bij de begroting van deze schade wordt uitgegaan van de netto inkomensachteruitgang. Men spreekt vanwege belastingtechnische redenen niet van inkomensschade.

Vragen?
Neem gerust contact met ons op.

Bezoekadres:
IJburglaan 632 C1
1087 CE Amsterdam

Email: info@atkaletselschade.nl
Telefoon: 085 – 06 06 696

Telefonisch bereikbaar:
maandag – vrijdag | 08:30 – 22:00
zaterdag | 12:00 – 17:00                        zondag  | gesloten

Bel mij

Vul uw gegevens in als u contact wilt met een letselschade-expert van Atka Letselschade.

Bel Mij

Vul uw gegevens in als u contact wilt met een letselschade-expert van Atka Letselschade.

Bezoekadres:
IJburglaan 632 C1
1087 CE Amsterdam

Email: info@atkaletselschade.nl
Telefoon: 085 – 06 06 696

Telefonisch bereikbaar:
maandag – vrijdag | 08:30 – 22:00
zaterdag | 12:00 – 17:00

Stel je vraag!
1
Hallo, hoe kan ik je van dienst zijn?