Skip to content

Voor de werkgever

Als een slachtoffer door een ongeval letselschade oploopt, heeft hij recht op een materiële en immateriële schadevergoeding van de aansprakelijke partij. Ook de werkgever van het slachtoffer kan schade lijden. Als het slachtoffer vanwege het ongeval niet meer fulltime kan werken, betekent dit namelijk niet dat hij geen recht meer heeft op loon. De werkgever is verplicht om het loon door te betalen als zijn werknemer arbeidsongeschikt raakt. Deze schade van de werkgever valt onder het loonregres en dit bedrag maakt onderdeel uit van de schade als gevolg van het letsel. Dus ook de werkgever heeft recht op schadevergoeding! Wij leggen uit wat het loonregres precies is. Heeft u hier vragen over

Voor meer vragen of advies neem direct contact op via de knop of 085 – 06 06 696 om uw situatie te bespreken met één van onze letselschade specialisten.

Werknemers worden wettelijk beschermd als zij tijdelijk niet kunnen werken. Op grond van artikel 7:629 BW is de werkgever verplicht om het loon van de werknemer door te betalen. De werknemer houdt 104 weken lang recht op 70% van zijn salaris. Dit betekent dat de werkgever wel loonkosten maakt, terwijl de werknemer niet werkt. Daarnaast is de werkgever verplicht om mee te werken aan de re-integratie van de werknemer. Ook dit kost geld. Soms is er bijscholing nodig, de werkplek moet worden aangepast of de werknemer moet opnieuw worden ingewerkt. Dit vormt een grote kostenpost, zeker als de werknemer langer arbeidsongeschikt is vanwege letselschade.

Loonregres

Loonregres is de vordering die de werkgever kan instellen omdat hij schade lijdt vanwege de letselschade van zijn werknemer. De werkgever kan de partij die het ongeval heeft veroorzaakt aansprakelijk stellen van de geleden schade, dit volgt uit artikel 6:107a BW. De werknemer lijdt deze schade niet, want zijn loon wordt (deels) doorbetaald. Omdat de werkgever de schade lijdt vanwege het ongeval van zijn werknemer, wordt er ook wel gesproken van verplaatste schade. Het kan voorkomen dat een werknemer voor twee werkgevers werkt. Als hij bij de ene werkgever letselschade oploopt vanwege een bedrijfsongeval, kan de andere werkgever deze werkgever aansprakelijk stellen.

Voorwaarden loonregres

Voor een geslaagd beroep op het loonregres moet er aan drie vereisten zijn voldaan.

  • De werknemer is deels of geheel arbeidsongeschikt. Het is aan de werkgever om aan te tonen dat de werknemer arbeidsongeschikt is.
  • De werkgever heeft een loondoorbetalingsplicht. Hij moet kunnen bewijzen dat hij het loon van zijn werknemer door moet betalen en hij moet ook aan kunnen tonen dat hij dit loon daadwerkelijk betaald heeft.
  • Een derde is aansprakelijk voor de letselschade van de werknemer. De werkgever moet aantonen dat de werknemer door het ongeval letselschade heeft opgelopen. Als de werknemer voor het ongeval al minder kon werken, en door het ongeval is de situatie niet verslechterd, dan is het lastig om aan te tonen dat de derde aansprakelijk is voor de schade van de werkgever.

Welke kosten worden vergoed

De werkgever kan niet alle kosten op de aansprakelijke partij verhalen. Daarnaast wordt er gekeken naar de aansprakelijkheid: als de aansprakelijkheid wordt vastgesteld op 75%, dan kan de werkgever ook 75% van de schade laten vergoeden. De kosten die in aanmerking komen zijn:

  • Het uitgekeerde nettoloon,
  • De re-integratiekosten;
  • Administratiekosten.

Omzetdalingen en de kosten van een nieuwe werknemer komen bijvoorbeeld niet in aanmerking voor vergoeding. De werkgever heeft alleen recht op een schadevergoeding voor materiële schade, hij komt niet in aanmerking voor smartengeld of een emotionele schadevergoeding.

Vragen?
Neem gerust contact met ons op.

Vordering instellen

Als u schade lijst omdat uw medewerker letselschade heeft opgelopen door een ongeval, heeft u niet automatisch een recht op schadevergoeding. U moet de wederpartij aansprakelijk stellen en aannemelijk maken dat deze partij aansprakelijk is voor uw schade. Daarnaast moet u aantonen dat de medewerker bij u in dienst is en dat u na het ongeval, toen de medewerker arbeidsongeschikt was, het loon heeft doorbetaald. Ook is het van belang dat u kunt bewijzen dat de arbeidsongeschiktheid is ontstaan door het ongeval.

De wederpartij erkent de aansprakelijkheid meestal niet direct. Daarom is het verstandig om een letselschadespecialist in te schakelen als u een loonregresvordering wilt instellen. Wij stellen de wederpartij voor u aansprakelijk. Als de aansprakelijkheid is erkend, berekenen wij de hoogte van de schade en stellen wij de letselschadeclaim op. Deze claim dienen wij in bij de tegenpartij. Indien nodig kan onze letselschade advocaat de benodigde ondersteuning bieden tijdens deze procedure.

Ziekengeldverzekering

Heeft u een ziekengeld, dan wordt een groot deel van de loonkosten vergoed door uw verzekering. De verzekeraar probeert dit bedrag zelf te verhalen op de aansprakelijke partij. Echter, in veel gevallen heeft de verzekering een periode van eigen risico. De loonkosten over deze periode worden niet vergoed door de verzekeraar. U kunt proberen om deze kosten zelf te verhalen op de aansprakelijke partij. Informeer bij onze letselschade specialist waar u recht op heeft!

Bezoekadres:
IJburglaan 632 C1
1087 CE Amsterdam

Email: info@atkaletselschade.nl
Telefoon: 085 – 06 06 696

Telefonisch bereikbaar:
maandag – vrijdag | 08:30 – 22:00
zaterdag | 12:00 – 17:00                        zondag  | gesloten

Bel mij

Vul uw gegevens in als u contact wilt met een letselschade-expert van Atka Letselschade.

Bel Mij

Vul uw gegevens in als u contact wilt met een letselschade-expert van Atka Letselschade.

Bezoekadres:
IJburglaan 632 C1
1087 CE Amsterdam

Email: info@atkaletselschade.nl
Telefoon: 085 – 06 06 696

Telefonisch bereikbaar:
maandag – vrijdag | 08:30 – 22:00
zaterdag | 12:00 – 17:00

Stel je vraag!
1
Hallo, hoe kan ik je van dienst zijn?