Skip to content

Aansprakelijkheid bij arbeids- en bedrijfsongevallen

Als een persoon door een bedrijfsongeval letselschade oploopt, is het de vraag wie er aansprakelijk is voor het ongeval en daarmee de schade. Wij leggen uit hoe het zit met de aansprakelijkheid bij een arbeidsongeval. Als er letselschade is ontstaan door het ongeval en uw werkgever is aansprakelijk, dan kunt u een (emotionele) schadevergoeding claimen. De letselschadespecialisten van ATKA Letselschade helpen u graag

Voor meer vragen of advies neem direct contact op via de knop of 085 – 06 06 696 om uw situatie te bespreken met één van onze letselschade specialisten.

Aansprakelijkheid arbeidsongeval bij schuld werknemer

Het antwoord op de vraag wie aansprakelijk is bij een arbeidsongeval als het ongeluk de schuld van de werknemer was, hangt af van de manier waarop het ongeval is ontstaan. Als het ongeval de eigen schuld van de werknemer is, dan is de werkgever niet aansprakelijk voor de schade. Wel is het aan de werkgever om te bewijzen dat het ongeval is ontstaan door de eigen schuld van de werknemer. De eigen schuld kan worden aangetoond als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Uit de rechtspraak volgt dat er sprake is van bewuste roekeloosheid als de werknemer zich direct voor het ongeval bewust was van de risico’s en evengoed zo heeft gehandeld. Denk hierbij aan het negeren van waarschuwingen voorafgaand aan het ongeval omtrent veiligheidskleding. Door het niet correct dragen van de veiligheidskleding treedt het letsel bij de werknemer op. Indien de waarschuwing toezag op het dragen van een helm en het letsel ontstaat aan een van de voeten van de werknemer, waar hij wel voldeed aan de vereiste kledingvoorschriften, is de kans groot dat de werkgever wel aansprakelijk is. De werknemer heeft dan recht op een schadevergoeding.

Aansprakelijkheid bij arbeidsongeval ligt bij de werkgever

De werkgever heeft een wettelijke zorgplicht, wat inhoudt dat hij zorg moet dragen voor voldoende bescherming van zijn medewerkers. Daarnaast is hij verplicht om zich te gedragen als een goed werkgever. Voldoet een werkgever niet aan deze vereisten, dan is de werkgever aansprakelijk bij een arbeidsongeval. In dat geval heeft de werknemer recht op een (emotionele) schadevergoeding, om de schade te compenseren.

Als er wordt beoordeeld of de werkgever aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval, wordt er gekeken naar de hoeveelheid beschermende maatregelen die hij heeft genomen om ongevallen te voorkomen. De werkgever is verplicht om een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op te maken, dit volgt uit artikel 8.2 Arbeidsomstandighedenbesluit. Na een bedrijfsongeval moet de werkgever een RI&E uitvoeren. Als hij dit niet doet dan kan er een boete worden opgelegd.

Ook wordt er na een bedrijfsongeval gekeken of de werkgever voldaan heeft aan zijn zorgplicht. Op grond van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek heeft de werkgever een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. Zo dient een werkgever ervoor te zorgen dat lokalen, werktuigen en gereedschappen zodanig zijn ingericht en onderhouden dat voorkomen wordt dat de werknemer schade lijdt. Hieronder valt ook dat de werkgever veiligheidsinstructies geeft en toezicht houdt op de naleving ervan. Schiet de werkgever tekort in zijn zorgplicht, dan is hij jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die deze in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. Uitzondering hierop is als de werkgever kan aantonen dat hij zijn verplichtingen is nagekomen of als bewezen wordt dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Wie is er aansprakelijk bij letsel uitzendkrachten?

Als een uitzendkracht te maken krijgt met letselschade, kan hij zowel het uitzendbureau als de werkgever waar hij aan het werk was aansprakelijk stellen voor de door hem opgelopen schade. De uitzendkracht mag zelf bepalen welke partij hij aansprakelijk stelt. Als deze partij het bedrag betaald heeft, is er aan verplichtingen voldaan. Bij het beoordelen van de vraag of de werkgever of het uitzendbureau aansprakelijk is, gelden dezelfde vereisten als bij het aantonen dat de werkgever aansprakelijk is voor de letselschade van de werknemer.

Wie is er aansprakelijk bij letsel ZZP-er

In veel situaties is een ZZP-er zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van een ongeval. Dit is soms anders: wanneer hij aan het werk is bij een opdrachtgever bijvoorbeeld. Bij de vraag wie er aansprakelijk is als een ZZP-er letselschade oploopt als hij aan het werk is bij een opdrachtgever, wordt er gekeken naar de inlenersaansprakelijkheid van artikel 7:658 lid 4 BW. De ZZP-er is voor de zorg voor zijn veiligheid voor een deel afhankelijk van degene voor wie hij die werkzaamheden verricht. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de verhouding tussen betrokkenen en de aard van de verrichte werkzaamheden. Ook is het bij het vaststellen van de aansprakelijkheid en het recht op schadevergoeding van belang in welke mate waarin de ‘werkgever’, als opdrachtgever, invloed heeft op de werkomstandigheden van de ZZP-er.

Wanneer de werknemer vanwege ziekte niet kan werken

Indien een werknemer ziek wordt of uitvalt vanwege een arbeidsongeval, en daardoor zijn werkzaamheden niet meer kan verrichten, dan wordt zijn loon doorbetaald. Vaak wordt er door een Arboarts vastgesteld of de werknemer ziek is en wanneer hij weer aan het werk kan. Is de werknemer langer ziek, dan wordt uitgezocht of de werknemer kan herstellen en of re-integratie in de eigen functie of binnen het bedrijf mogelijk is. Dit wordt in een re-integratieplan vastgelegd.

De werkgever is verplicht om de werknemer gedurende de eerste 2 jaar van ziekte door te betalen. Hij moet per jaar minimaal 70% van het loon betalen. Na twee jaar ziekte heeft de werknemer recht op een uitkering.

Als gevolg van het bedrijfsongeval kan het voorkomen dat een persoon minder uren kan werken of ander werk moet gaan doen dan voor het ongeval. Als sprake is van verlies van arbeidsvermogen dan kunt u vanwege het ongeval minder verdienen dan voor het ongeval. Dit verlies kan hoog oplopen, omdat het niet alleen gaat om het loon. Er wordt onder meer gekeken naar andere het verlies in de pensioenopbouw, mogelijke bonussen en vakantiegeld. Omdat het berekenen van het geschatte verlies een complex vraagstuk is, raden wij u aan om daar door een letselschadespecialist naar te laten kijken.

Heeft u letselschade opgelopen vanwege een bedrijfsongeval en wilt u weten of u recht heeft op een letselschadevergoeding, smartengeld, de hoogte van de vergoeding, de emotionele schadevergoeding of het claimen van een letselschadevergoeding? Neem dan gratis contact op met ATKA Letselschade. Onze letselschade specialisten staan u graag te woord.

Vragen?
Neem gerust contact met ons op.

Bezoekadres:
IJburglaan 632 C1
1087 CE Amsterdam

Email: info@atkaletselschade.nl
Telefoon: 085 – 06 06 696

Telefonisch bereikbaar:
maandag – vrijdag | 08:30 – 22:00
zaterdag | 12:00 – 17:00                        zondag  | gesloten

Bel mij

Vul uw gegevens in als u contact wilt met een letselschade-expert van Atka Letselschade.

Bel Mij

Vul uw gegevens in als u contact wilt met een letselschade-expert van Atka Letselschade.

Bezoekadres:
IJburglaan 632 C1
1087 CE Amsterdam

Email: info@atkaletselschade.nl
Telefoon: 085 – 06 06 696

Telefonisch bereikbaar:
maandag – vrijdag | 08:30 – 22:00
zaterdag | 12:00 – 17:00

Stel je vraag!
1
Hallo, hoe kan ik je van dienst zijn?