Skip to content

Verjaringstermijn

Letselschade is de fysieke en psychische schade die een persoon heeft opgelopen, bijvoorbeeld door een verkeers- of bedrijfsongeval of door een medische fout. Op het moment dat er sprake is van letselschade, kan de benadeelde de persoon of organisatie die de schade heeft veroorzaakt aansprakelijk stellen. Het slachtoffer moet de schadevergoeding wel aanvragen binnen de verjaringstermijn. Wij leggen uit wat dit betekent en hoelang deze termijn duurt. Heeft u te maken met letselschade die is ontstaan door een ongeval, dan kunt u mogelijk een (emotionele) schadevergoeding claimen

Voor meer vragen of advies neem direct contact op via de knop of 085 – 06 06 696 om uw situatie te bespreken met één van onze letselschade specialisten.

Om na een ongeval met letselschade aanspraak te maken op de letselschadevergoeding of smartengeld, moet er binnen een bepaalde termijn een schadeclaim worden ingediend. Dit heeft te maken met de verjaringstermijn. Als deze termijn is verlopen, kan een benadeelde persoon (over het algemeen) geen vergoeding meer krijgen. Het recht op schadevergoeding vervalt dan. De verjaringstermijn wordt voor de meeste ongevallen geregeld in art. 3:310 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Relatieve verjaringstermijn

De relatieve verjaringstermijn duurt 5 jaar en begint te lopen op het moment dat de benadeelde persoon op de hoogte is van de schade en wie de aansprakelijke partij is. Het is niet van belang dat het slachtoffer precies weet hoe groot de schade is of op welke juridische grond hij de ander aansprakelijk kan stellen. De verjaringstermijn start dus niet altijd direct op het moment dat het ongeval plaats heeft gevonden. Het kan namelijk zijn dat het slachtoffer op dat moment nog niet weet dat hij letselschade heeft of hij weet dan nog niet door wie de schade is veroorzaakt.

De Hoge Raad heeft bepaald dat het er bij het vaststellen van het moment van aanvang van deze verjaringstermijn om gaat of het slachtoffer voldoende informatie heeft om een rechtsvordering te kunnen instellen. De benadeelde hoeft niet daadwerkelijk bekend te zijn met de juridische beoordeling van de feiten en omstandigheden (HR 26 november 2004, nr. C03/270, LJN AR1739, NJ 2006/115). Daarnaast is het van belang dat de persoon die de vordering in moet stellen in staat is om een stuitingshandeling te verrichten (Saelman-arrest, HR 31 oktober 2003, NJ 2006/112). Als een persoon in coma ligt, kan hij niet handelen. De verjaringstermijn gaat lopen op het moment dat hij wel kan handelen.

Voor kinderen start de relatieve verjaringstermijn niet eerder dan wanneer zij meerderjarig worden. Personen die als minderjarige letselschade hebben opgelopen, kunnen tot hun drieëntwintigste jaar een schadeclaim indienen voor opgelopen letselschade in hun jeugd.

De absolute verjaringstermijn

Het kan gebeuren dat veel later blijkt dat er letselschade is ontstaan of dat het pas veel later komt vast te staan wie het letsel heeft veroorzaakt. Eerder gold een absolute verjaringstermijn van 20 jaar, deze is in 2004 komen te vervallen. Schadeveroorzakende gebeurtenissen die plaatsvonden voor de wetswijziging van 1 februari 2004 (artikel 119b Overgangswet BW) vallen nog wel onder de toen geldende absolute verjaringstermijn. Tegenwoordig geldt voor letselschade artikel 3:310 lid 5 BW, waarin alleen de relatieve verjaringstermijn is opgenomen. Zodra het slachtoffer met de schade en de aansprakelijke persoon bekend is, begint de relatieve verjaringstermijn te lopen.

Een beroepsziekte uit zich soms pas na jaren. Een beroepsziekteclaim heeft een verjaringstermijn van 5 jaar. De verjaring start op het moment dat duidelijk wordt dat het werk gezondheidsschade heeft veroorzaakt. Bijvoorbeeld omdat een specialist aangeeft dat de klachten ontstaan zijn door het werk of omdat een persoon is uitgevallen vanwege de klachten. Heeft u vragen over het indienen van een beroepsziekteclaim, neem dan contact op met onze letselschadespecialist.

Verkeersongevallen

Bij letselschade na verkeersongevallen is er in artikel 10 lid 3 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen vastgelegd dat de verjaringstermijn drie jaar is als de schade geclaimd wordt via de WAM-verzekering. Binnen deze termijn kan de verzekeraar van het

gemotoriseerde voertuig rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld. Binnen vijf jaar na het ongeval kan de bestuurder aansprakelijk worden gesteld

Vragen?
Neem gerust contact met ons op.

Stuiting verjaringstermijn

De verjaringstermijnen zijn wettelijk vastgelegd en er kan bijna nooit afgeweken worden van de termijnen. U kunt de verjaring echter wel stuiten. Hierdoor start er een nieuwe verjaringstermijn en houdt u de mogelijkheid om een schadevergoeding te claimen. De nieuwe verjaringstermijn is even lang als de oorspronkelijke termijn en kan niet langer zijn dan vijf jaar. Om de verjaring te stuiten dient er een aangetekend aansprakelijkheidsbrief te worden verstuurd naar de veroorzaker van het ongeval. Het is dan van belang om dit via een specialist te doen. De specialist weet welke stappen er gezet moeten worden als een reactie van de veroorzaker uitblijft of als de veroorzaker deze aansprakelijkheid afwijst.

In principe dient de wederpartij binnen een periode van vijf jaar aansprakelijk gesteld worden voor de letselschade. Er zijn bepaalde uitzonderingsgevallen waardoor de claim al eerder verjaart, bijvoorbeeld bij een ongeval in het openbaar vervoer. Het is daarom van belang snel te handelen en contact op te nemen met een van onze letselschadespecialisten die op de juiste wijze kunnen voorkomen dat er verjaring optreedt.

Heeft u vragen over de verjaringstermijn omdat u letselschade heeft opgelopen na een ongeval of heeft u behoefte aan letselschade advies? Onze letselschadespecialist staat u graag te woord. Voor meer informatie over de verjaringstermijnen en het recht op schadevergoeding of smartengeld kunt u direct telefonisch contact opnemen met onze letselschade specialisten op 085 – 06 06 696 of via de mail: info@atkaletselschade.nl

Bezoekadres:
IJburglaan 632 C1
1087 CE Amsterdam

Email: info@atkaletselschade.nl
Telefoon: 085 – 06 06 696

Telefonisch bereikbaar:
maandag – vrijdag | 08:30 – 22:00
zaterdag | 12:00 – 17:00                        zondag  | gesloten

Bel mij

Vul uw gegevens in als u contact wilt met een letselschade-expert van Atka Letselschade.

Bel Mij

Vul uw gegevens in als u contact wilt met een letselschade-expert van Atka Letselschade.

Bezoekadres:
IJburglaan 632 C1
1087 CE Amsterdam

Email: info@atkaletselschade.nl
Telefoon: 085 – 06 06 696

Telefonisch bereikbaar:
maandag – vrijdag | 08:30 – 22:00
zaterdag | 12:00 – 17:00

Stel je vraag!
1
Hallo, hoe kan ik je van dienst zijn?