Skip to content

Letselschade na een ongeval

Er zijn allerlei redenen waarom letselschade ontstaat. Dat kan gaan om een verkeersongeval, bedrijfsongeval, een medische fout of bijvoorbeeld een ondeugdelijk product. Als er letselschade is ontstaan door het ongeval, dan kunt u mogelijk schadevergoeding claimen. De letselschadespecialisten van ATKA Letselschade helpen u graag bij het vaststellen van uw recht op schadevergoeding. Zoekt u een letselschade specialist, wilt u letselschade advies of wilt u de hoogte van de letselschade berekenen?

Voor meer vragen of advies neem direct contact op via de knop of 085 – 06 06 696 om uw situatie te bespreken met één van onze letselschade specialisten.

Letselschade is de lichamelijke en geestelijke schade die ontstaat als iemand bij een ongeval betrokken is geweest. Hierbij kan het gaan om een verkeersongeval, bedrijfsongeval, medische fout of misdrijf. Als u letselschade heeft opgelopen door toedoen van een ander, bijvoorbeeld schade aan uw spullen of een whiplash, kan het zijn dat u recht heeft op een schadevergoeding en smartengeld. Het smartengeld is de emotionele schadevergoeding: een bedrag voor de schade die niet direct in geld uit te drukken is, waaronder de pijn die u heeft geleden.

Bedrijfsongevallen

Als een ongeval plaatsvindt op het werk of onder werktijd wordt er gesproken van een bedrijfsongeval. Ook als het gaat om een verkeersongeval onder werktijd is er meestal sprake van een bedrijfsongeval. De werkgever is verplicht om het arbeidsongeval direct te melden bij de Inspectie SZW als er sprake is van een ziekenhuisopname, dodelijke afloop op blijvend letsel. Blijkt het blijvend letsel pas later of wordt de werknemer op een later moment opgenomen vanwege het ongeval, dan moet er zo snel mogelijk een melding gedaan worden. Een bedrijfsongeval met dodelijke afloop moet altijd, ook ’s nachts en in het weekend, direct gemeld worden.

Op grond van artikel 8.2 Arbeidsomstandighedenbesluit is de werkgever, in het kader van de veiligheid van de werknemer, verplicht om een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op te maken. Via dit middel kan de werkgever de gezondheid en veiligheid in het bedrijf bevorderen. Als er een bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden moet de werkgever een RI&E uitvoeren. Kan de werkgever dit bij een bij een controle door de Inspectie SZW niet aantonen, dan kan er een boete worden opgelegd. Daarnaast kan het ontbreken van een RI&E gevolgen hebben voor de aansprakelijkheid van de werkgever, als blijkt dat er een causaal verband is tussen het ontbreken van de RI&E en het ongeval.

In de meeste gevallen is de werkgever aansprakelijk als er sprake is van een bedrijfsongeval. Dit is omdat er een strenge zorgplicht geldt voor de werkgever, dit staat in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek. Deze zorgplicht verplicht de werkgever om de maatregelen te treffen die nodig zijn om de werknemer te beschermen en een bedrijfsongeval te voorkomen. Uit het arrest Bayar/Wijnen, JAR 2005, 287, blijkt dat een werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan als hij niet voldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen. Als de werkgever kan bewijzen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen is hij niet aansprakelijk.

Een andere situatie waarin er letselschade kan ontstaan op het werk is als u letselschade oploopt vanwege een beroepsziekte. Een bekend voorbeeld hiervan is een kapper die te maken heeft met kapperseczeem.

Letselschade na verkeersongeval

De regels voor ongevallen tussen twee motorvoertuigen of ongevallen tussen een motorvoertuig en een fietser of voetganger verschillen. De regels staan in Artikel 185 Wegenverkeerswet. Tussen twee motorvoertuigen wordt in eerste instantie de verkeersregels toegepast en daarna eventueel gekeken naar de omstandigheden waarin het ongeval heeft plaatsgevonden. In beginsel is degene die het ongeval veroorzaakt heeft degene die de schade moet betalen. Hebben meerdere partijen bijgedragen aan het ontstaan van ongeval, dan zijn zij allemaal voor een deel aansprakelijk. Er wordt dan naar de mate van schuld gekeken om de aansprakelijkheid te bepalen. Op deze regel gelden uitzonderingen voor zwakke verkeersdeelnemers en kinderen.

Fietsers en voetgangers worden gezien als zwakke verkeersdeelnemers, omdat zij grote kans hebben op ernstig letsel na een ongeval met een motorvoertuig. De regels voor de aansprakelijkheid bij een auto-ongeval zijn daarom anders dan de regels voor andere ongevallen. De wetgever heeft bepaald dat voetgangers en fietsers nooit volledig aansprakelijk kunnen bij een ongeluk met een gemotoriseerd voertuig. De hoogte van de aansprakelijkheid hangt van de situatie af.

Het uitgangspunt is dat de bestuurder van een motorvoertuig aansprakelijk is voor het ongeval met een zwakke verkeersdeelnemer, tenzij hij kan aantonen dat er sprake is van overmacht omdat hem geen enkel verwijt te maken valt.

Er zijn in het arrest ABP/Winterthur, HR 22 mei 1992, NJ 1992, 527, twee voorwaarden vastgelegd voor het aantonen van een overmachtssituatie:

  1. de bestuurder kan aantonen dat hij foutloos reed,
  2. en de fouten van de andere weggebruiker waren zo onwaarschijnlijk dat de bestuurder van het motorvoertuig geen rekening hoefde te houden met deze situatie. Ook als de zwakke verkeersdeelnemer de verkeersregels overtrad waardoor er een ongeval met een motorvoertuig ontstond, blijft de bestuurder van het motorvoertuig voor minstens 50 procent aansprakelijk voor het ongeval.

Letselschade na sportongeval

Als u tijdens het sporten letselschade oploopt door toedoen van een ander, dan heeft u in sommige situaties recht op een letselschadevergoeding. Bij een sportongeval geldt er wel een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel. Dit blijkt onder andere uit het Disloque-arrest, HR 6 oktober 1995, NJ 1998/190. De Hoge Raad oordeelde dat een sporter rekening moet houden met gevaarlijke of ondoordachte handelingen van een teamgenoot of tegenspeler. Het sporten gaat gepaard met bepaalde risico’s. Echter, dat is anders als de ander onsportief vertoond en als er daardoor letselschade is ontstaan. In dat geval is die persoon wel aansprakelijk voor het ontstaan van het ongeval.

Als er letselschade is ontstaan, bijvoorbeeld een whiplash of schade aan uw spullen, en u een letselschadevergoeding wilt ontvangen, moet u de schadevergoeding claimen. De letselschade specialist van ATKA Letselschade helpt u graag verder. Hierbij kijken wij onder andere naar de emotionele schadevergoeding, de kosten die u heeft gemaakt en de inkomsten die u misloopt vanwege het ongeval. Het bedrag aan schadevergoeding voor de letselschade hangt af van veel factoren en het kan een complexe berekening zijn.

Vragen?
Neem gerust contact met ons op.

Bezoekadres:
IJburglaan 632 C1
1087 CE Amsterdam

Email: info@atkaletselschade.nl
Telefoon: 085 – 06 06 696

Telefonisch bereikbaar:
maandag – vrijdag | 08:30 – 22:00
zaterdag | 12:00 – 17:00                        zondag  | gesloten

Bel mij

Vul uw gegevens in als u contact wilt met een letselschade-expert van Atka Letselschade.

Bel Mij

Vul uw gegevens in als u contact wilt met een letselschade-expert van Atka Letselschade.

Bezoekadres:
IJburglaan 632 C1
1087 CE Amsterdam

Email: info@atkaletselschade.nl
Telefoon: 085 – 06 06 696

Telefonisch bereikbaar:
maandag – vrijdag | 08:30 – 22:00
zaterdag | 12:00 – 17:00

Stel je vraag!
1
Hallo, hoe kan ik je van dienst zijn?